Reklamacje - Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla psów i kotów

Idź do spisu treści

Menu główne:

Reklamacje

Warunki Wykonania Usługi

Imię, nazwisko i adres konsumenta

………………………………………………
………………………………………………..
……………………………………………….

Firma Admirał
Ul. Admiralska 38
91-857 Łódź

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………towar jest wadliwy. Stwierdzona wada jest istotna, bowiem polega na
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
i została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 560 § 1 kodeksu cywilnego,  oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia …………………………………………
Zwracam towar i proszę o zwrot podanej kwoty na konto
……………………………………………………………………………………………………………przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.Podpis osoby składającej reklamacje

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego