Ochrona Danych Osobowych - Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla psów i kotów

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego Firmy Admirał
Ewa Dessau-Wojciechowska
ul. Admiralska 38
91-857 Łódź
Nip: 947 117 63 70
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych naszych klientów jest:
-  do dnia 25.05.2018 r.: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204);
-  od 25 maja 2018 r.: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Przetwarzanie danych osobowych, wykorzystujemy w celu świadczenia usług, polegających na kontakcie telefonicznym oraz mailowym z klientem do uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamówionym produktem, jak również wysłaniu zamówionych produktów pod wskazany adres.
Dane osobowe przekazane są wyłącznie do biura rachunkowego, z którego usług korzystamy.

Dane będą przechow
ywane do czasu wygaśnięcia obowiązków prawnych wobec klienta.

Każdy nasz klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji lub całkowitego
usunięcia.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego